A A A
Link na na stránku: Program Interreg V-A SK-CZ www.sk-cz.eu  
  Informácia:  Podpora z programu Interreg V-A SK-CZ + informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
  Názov projektu:  Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva
Skrátený názov projektu: RegioPlast 2030  
Kód projektu: 304011U970  
Kód ŽoNFP: NFP304010U970  
Operačný program:  304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  
Spolufinancovaný z:  Európsky fond regionálneho rozvoja